Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và cho nhân dân trên toàn tỉnh.  Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội  Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội  Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 
      DANH MỤC
       HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
  Lượt truy cập: 179259
  Đang online: 4
Mr Trọng Linh
Mr Trọng Khang
Mr Văn Long
Phòng Công nghệ thông tin
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
                Văn bản  BHXH Việt Nam          Luật, Nghị định  Bộ, Ngành Liên quan
32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
04/2009/TT-BLTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/nđ-cp ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
 
127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
 
107/2007/QĐ-TTg Quyết định 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn
 
           
    Bộ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Ngày 01/4/2015 Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định ban hành Bộ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Lần 2)
    Thông báo sửa đổ, bổ sung quy định về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH Bảo hiểm xã hội
Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH, BHXH tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1019/BHXH-CĐBHXH ngày 23/9/2015 V/v thông báo sửa đổ, bổ sung quy định về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH
    THỂ LỆ CUỘC THI: "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp"
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016; Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 606/QĐ-BHXH ngày 25/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” ban hành Thể lệ cuộc thi
    Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Sóc Trăng và Cục thuế tỉnh Sóc Trăng
Ngày 05/3/2015 Lãnh đạo BHXH tỉnh Sóc Trăng và Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Sóc Trăng ký Quy chế phối hợp Số 14/QCPH-BHXH-CT
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Kiểm tra công tác quản lý BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Sóc Trăng New
52bhxhtp_28092015.jpg Sáng ngày 09/9/2015, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Sóc Trăng, Đoàn Kiểm tra của BHXH tỉnh đã công bố Quyết định số 246/QĐ-BHXH ngày 04/9/2015 của Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra công tác quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm tra, ngoài các thành viên Đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân dân y, Bưu điện thành phố, Ban Giám đốc và đại diện các bộ phận nghiệp vụ BHXH thành phố Sóc Trăng.
 Chi tiết

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú: Tổng kết năm học 2014- 2015
7bhxhmt1_09092015.jpg Thực hiện theo Kế hoạch số 125/KH-BHXH ngày 23/01/2015 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng về công tác tuyên truyền năm 2015, ngày 26/8/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Tú đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) nhân dịp tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
 Chi tiết

Bảo hiểm xã hội Tp Sóc Trăng: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2015
9bhxhtp_07092015.jpg Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm qua, cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu do BHXH tỉnh Sóc Trăng giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2015 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
 Chi tiết

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng 6 tháng đầu năm 2015
Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nổi bật
 Chi tiết

Hội Cựu chiến binh thành phố Sóc Trăng: Triển khai tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
50bhxhtp2_19082015.jpg Ngày 28/7/2015, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Sóc Trăng phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho gần 120 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các phường; Chi hội trưởng, Phó Chi hội trưởng Hội CCB các khóm trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố và ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc BHXH thành phố.
 Chi tiết

BHXH Thành phố Sóc Trăng: Triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2015- 2016
46bhxhtp1_19082015.jpg Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Sóc Trăng đã tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để các em học sinh phát triển về cả thể lực và trí tuệ.
 Chi tiết

Cục Thi hành án dân sự và BHXH tỉnh Sóc Trăng: Ký kết Quy chế phối hợp
41tchc1_19082015.jpg hiều ngày 17/8/2015, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục THADS và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong công tác THADS. Đến dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp có ông Đinh Gia Hưng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; ông Đàm Lực Sĩ, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Sóc Trăng; ông Nguyễn Thảo Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; ông Lê Trọng Nguyên, Cục trưởng Cục THADS và 25 đại biểu là Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
 Chi tiết

Bảo hiểm xã hội thành phố Sóc Trăng: Đối thoại với giáo viên về chính sách BHXH, BHYT
48tp2_07082015.jpg Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; sáng ngày 01/8/2015, BHXH thành phố Sóc Trăng đã phối hợp cùng Trường THCS Lê Vĩnh Hòa, thành phố Sóc Trăng, tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 76 giáo viên của trường. Dự đối thoại có ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc BHXH thành phố; ông Châu Triều Quốc, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Vĩnh Hòa.
 Chi tiết

Liên đoàn lao động thành phố Sóc Trăng: Tuyên truyền Luật BHYT và Luật BHXH sửa đổi cho cán bộ công đoàn
47tp1_07082015.jpg Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa Liên đoàn lao động (LĐLĐ) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Sóc Trăng trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; ngày 22/7/2015 tại Hội trường UBND thành phố Sóc Trăng, LĐLĐ đã phối hợp với BHXH thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và Luật BHXH sửa đổi cho hơn 130 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Dự và chỉ đạo Hội Nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng.
 Chi tiết

 
Kết quả : 1-9 (of 90)
Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10--Đầu tiên Trước - Sau Cuối
            TÌM KIẾM

      
  Đăng nhập ADMIN
     Tên đăng nhập:
     Mật Khẩu:
HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ CH.SÁCH
Hỏi :
Xin cho em hỏi, em là sinh viên mới ra trường và làm việc tại trại nuôi tôm của 1 công ty, nhưng theo em biết kỹ thuật ao như em, Cty không có chế độ BHXH. Vậy em có thể tham gia BHXH mà không cần thông qua CTY không? Nếu được thì cách thức tham gia như thế nào ạ ?
  Trả lời
Hỏi :
Người lao động tại DNNN đã cổ phần hoá muốn đóng BHXH,BHYT theo thang bảng lương nhà nước có được không? Cần phải đáp ứng điều kiện gì?
  Trả lời
Hỏi :
Quyền lợi, khi tham gia BH thất nghiệp ?
  Trả lời
Hỏi :
Những đối tượng nào sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
  Trả lời
Hỏi :
Điều kiện hưởng lương hưu được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Chế độ trợ cấp mai táng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Việc trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội có vai trò như thế nào đối với người lao động và xã hội?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội là gì? bảo hiểm xã hội có từ khi nào?
  Trả lời
          QUẢNG CÁO

Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
           LIÊN KẾT
 
Cổng thông tin điện tử chính phủ
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Hệ thống văn bản pháp quy Bộ tài chính
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
 
Tạp chí BHXH Việt Nam
 
Tin nhanh Việt Nam
 
Báo tuổi trẻ
 
Báo thanh niên
 
Báo Lao động
 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
 
Y Khoa
 
Sức Khỏe và Đời sống
 
Về đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu

 

 

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

  Địa chỉ: Số 245 - Nguyễn Trung Trực - Phường 2 - TP. Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng  

  Điện thoại: 079.3622191 -   FAX:  079.3822353

  Email: bhxhst@vnn.vn |   Website: http://www.bhxh.soctrang.gov.vn 

 Thiết kế bởi: Phòng Công nghệ Thông tin