Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và cho nhân dân trên toàn tỉnh.  Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội  Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội  Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 
      DANH MỤC
       HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
  Lượt truy cập: 134341
  Đang online: 6
Mr Trọng Linh
Mr Trọng Khang
Mr Văn Long
Phòng Công nghệ thông tin
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
                Văn bản  BHXH Việt Nam          Luật, Nghị định  Bộ, Ngành Liên quan
32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
04/2009/TT-BLTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/nđ-cp ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
 
127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
 
107/2007/QĐ-TTg Quyết định 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn
 
           
    Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Sóc Trăng và Cục thuế tỉnh Sóc Trăng
Ngày 05/3/2015 Lãnh đạo BHXH tỉnh Sóc Trăng và Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Sóc Trăng ký Quy chế phối hợp Số 14/QCPH-BHXH-CT
    Chi trả lương hưu và Trợ cấp BHXH tháng 3/2015
    Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện
    QUY ĐỊNH HỒ SƠ Thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ ngày 01/11/2014
 
UBND huyện Mỹ Tú: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật BHYT sửa đổi và tập huấn phần mềm iBHXH New
Ngày 22/5/2015, UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (gọi tắt là Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi) và tập huấn phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (phần mềm iBHXH) trên địa bàn huyện Mỹ Tú.
 Chi tiết

UBND thành phố Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT New
Ngày 22/5/2015, tại trụ sở UBND thành phố Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND thành phố cùng 100 đại biểu là lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; Thường trực đảng ủy; UBND các phường; lãnh đạo các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố
 Chi tiết

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KẾ SÁCH: ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020 New
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 59-KH/HU, ngày 27/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện Kế Sách về tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
 Chi tiết

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ: TRIỂN KHAI LUẬT BHYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TẬP HUẤN PHẦN MỀM GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ BHXH, BHYT, BHTN New
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng và Thường trực UBND huyện Thạnh Trị, ngày 06/5/2015, BHXH huyện Thạnh trị đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi và tập huấn phần mềm giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
 Chi tiết

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.
Từ nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội hướng về con người, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngành Bảo hiểm xã hội(BHXH) vinh dự được Đảng và Nhà nước giao trọng trách tổ chức thực hiện những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Xác định được vai trò quan trọng của Ngành BHXH, 20 năm qua BHXH tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ như sau:
 Chi tiết

BHXH thành phố Sóc Trăng: Tăng cường vận động doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
Thành phố Sóc Trăng là trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh Sóc Trăng. Đồng hành với sự phát triển của thành phố, 20 năm kể từ ngày đầu thành lập, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng) luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia BHXH, góp phần đảm bảo hài hòa quan hệ lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, giải quyết việc làm, xây dựng thành phố ngày càng đi lên. Do vậy, số đối tượng tham gia BHXH của khu vực này ngày càng tăng: Đầu năm 2005, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia BHXH bắt buộc là 34 đơn vị, với 542 lao động, đến cuối năm 2014 đã có 285 đơn vị (tăng 8,38 lần) với 2.056 lao động (tăng 3,79 lần so với năm 2005).
 Chi tiết

KIỂM TRA CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ XUYÊN
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BHXH ngày 09/3/2015 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các trạm y tế trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Đoàn kiểm tra BHXH tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra 07 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Mỹ xuyên
 Chi tiết

PHÒNG THU BHXH TỈNH SÓC TRĂNG: PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Trong 03 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2013), Phòng thu, thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng luôn phối hợp tốt với các Phòng chức năng để xây dựng kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), và phân bổ chỉ tiêu thu hàng năm cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện) phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị theo chỉ tiêu, kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; Các viên chức thuộc phòng Thu luôn chủ động nghiên cứu, nắm vững Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan; đặc biệt tuân thủ nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của BHXH Việt Nam
 Chi tiết

BHXH TỈNH SÓC TRĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU THU BHXH, BHYT NĂM 2014
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 4292/BHXH-BT, ngày 07/11/2014 về việc giao BHXH tỉnh Sóc Trăng giảm tỷ lệ nợ BHXH còn 4,4%, nợ bảo hiểm y tế (BHYT) còn 0,3% và nợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn 1,93% so với số phải thu; Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp và giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu mỗi đơn vị chỉ được phép để nợ đọng không qúa 1,5%.
 Chi tiết

 
Kết quả : 1-9 (of 90)
Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10--Đầu tiên Trước - Sau Cuối
            TÌM KIẾM

      
  Đăng nhập ADMIN
     Tên đăng nhập:
     Mật Khẩu:
HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ CH.SÁCH
Hỏi :
Xin cho em hỏi, em là sinh viên mới ra trường và làm việc tại trại nuôi tôm của 1 công ty, nhưng theo em biết kỹ thuật ao như em, Cty không có chế độ BHXH. Vậy em có thể tham gia BHXH mà không cần thông qua CTY không? Nếu được thì cách thức tham gia như thế nào ạ ?
  Trả lời
Hỏi :
Người lao động tại DNNN đã cổ phần hoá muốn đóng BHXH,BHYT theo thang bảng lương nhà nước có được không? Cần phải đáp ứng điều kiện gì?
  Trả lời
Hỏi :
Quyền lợi, khi tham gia BH thất nghiệp ?
  Trả lời
Hỏi :
Những đối tượng nào sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
  Trả lời
Hỏi :
Điều kiện hưởng lương hưu được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Chế độ trợ cấp mai táng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Việc trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội có vai trò như thế nào đối với người lao động và xã hội?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội là gì? bảo hiểm xã hội có từ khi nào?
  Trả lời
          QUẢNG CÁO

Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
           LIÊN KẾT
 
Cổng thông tin điện tử chính phủ
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Hệ thống văn bản pháp quy Bộ tài chính
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
 
Tạp chí BHXH Việt Nam
 
Tin nhanh Việt Nam
 
Báo tuổi trẻ
 
Báo thanh niên
 
Báo Lao động
 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
 
Y Khoa
 
Sức Khỏe và Đời sống
 
Về đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu

 

 

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

  Địa chỉ: Số 245 - Nguyễn Trung Trực - Phường 2 - TP. Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng  

  Điện thoại: 079.3622191 -   FAX:  079.3822353

  Email: bhxhst@vnn.vn |   Website: http://www.bhxh.soctrang.gov.vn 

 Thiết kế bởi: Phòng Công nghệ Thông tin