Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và cho nhân dân trên toàn tỉnh.  Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội  Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội  Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014 
      DANH MỤC
       HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
  Lượt truy cập: 198659
  Đang online: 2
Mr Trọng Linh
Mr Trọng Khang
Mr Văn Long
Phòng Công nghệ thông tin
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
Click to zoom
 
                Văn bản  BHXH Việt Nam          Luật, Nghị định  Bộ, Ngành Liên quan
32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
04/2009/TT-BLTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/nđ-cp ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
 
127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 
25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
 
107/2007/QĐ-TTg Quyết định 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn
 
           
    Bộ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
Ngày 01/4/2015 Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định ban hành Bộ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Lần 2)
    Thông báo sửa đổ, bổ sung quy định về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH Bảo hiểm xã hội
Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH, BHXH tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1019/BHXH-CĐBHXH ngày 23/9/2015 V/v thông báo sửa đổ, bổ sung quy định về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH
    THỂ LỆ CUỘC THI: "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp"
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016; Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 606/QĐ-BHXH ngày 25/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” ban hành Thể lệ cuộc thi
    Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Sóc Trăng và Cục thuế tỉnh Sóc Trăng
Ngày 05/3/2015 Lãnh đạo BHXH tỉnh Sóc Trăng và Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Sóc Trăng ký Quy chế phối hợp Số 14/QCPH-BHXH-CT
 
Bảo hiểm xã hội huyện Cù Lao Dung tổ chức tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế New
27BHXHCLD_09112015.jpg Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/10/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cù Lao Dung về việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện; được sự thống nhất của lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung và lãnh đạo BHXH tỉnh Sóc Trăng; ngày 27/10/2015, BHXH huyện Cù Lao Dung đã tổ chức tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện với sự có mặt của hơn 168 đại biểu gồm: lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo phòng Thu BHXH tỉnh; lãnh đạo và viên chức BHXH huyện Cù Lao Dung; Ban chỉ đạo lập danh sách các xã, thị trấn và Tổ lập danh sách của các ấp trong toàn huyện.
 Chi tiết

KIỂM TRA CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH SÓC TRĂNG New
21PKT1_09112015.jpg Thực hiện Quyết định số 246/QĐ-BHXH ngày 04/9/2015 của Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Đoàn Kiểm tra BHXH tỉnh Sóc Trăng đã đến làm việc tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Sóc Trăng.
 Chi tiết

Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Tú triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT New
20BHXHMT1_09112015.png Sáng ngày 16/10/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Tú, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
 Chi tiết

Thơ: BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH
49BHXHTT1.jpg Bảo hiểm y tế học sinh. Chăm lo sức khỏe, nghĩa tình sâu xa. Con người khi mới sinh ra. Sức khỏe vốn quý, mở ra nhiều điều
 Chi tiết

BHXH TỈNH SÓC TRĂNG: PHỐI HỢP BAN QUAN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG KIỂM TRA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP
Nhằm thực hiện đúng các quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cụ thể: tham gia BHTN theo quy định của Luật Việc làm và thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính Phủ; BHXH tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng kiểm tra 13 doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghiệp An Nghiệp (theo Quyết định số 27/QĐ-BQL, ngày 24/4/2015 của Ban quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng).
 Chi tiết

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG - PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY - BẢO HIỂM XÃ HỘI
36PThu2_20102015.jpg Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND, ngày 05/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Đoàn kiểm tra); Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, việc trích nộp BHXH tại 15 doanh nghiệp.
 Chi tiết

BHXH TỈNH SÓC TRĂNG: TĂNG CƯỜNG ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ BHXH, BHYT VÀ BHTN
12PThu1_20102015.jpg Để giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), (gọi chung là nợ BHXH) và tăng cường tuyên truyền, vận động số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; BHXH tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tổ công tác liên ngành (thành lập theo Quyết định 524/QĐTC-CTUBND, ngày 06/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng) kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về BHXH tại 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày 28/9/2015 đến ngày 07/10/2015.
 Chi tiết

BHXH THỊ XÃ NGÃ NĂM: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
7BHXHNN_20102015.jpg Thực hiện công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiều ngày 15/10/2015 được sự cho phép của UBND thị xã, BHXH thị xã Ngã Năm đã tổ chức hội nghị triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
 Chi tiết

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng: Kiểm tra công tác quản lý BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Sóc Trăng
52bhxhtp_28092015.jpg Sáng ngày 09/9/2015, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Sóc Trăng, Đoàn Kiểm tra của BHXH tỉnh đã công bố Quyết định số 246/QĐ-BHXH ngày 04/9/2015 của Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra công tác quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm tra, ngoài các thành viên Đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân dân y, Bưu điện thành phố, Ban Giám đốc và đại diện các bộ phận nghiệp vụ BHXH thành phố Sóc Trăng.
 Chi tiết

 
Kết quả : 1-9 (of 90)
Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10--Đầu tiên Trước - Sau Cuối
            TÌM KIẾM

      
  Đăng nhập ADMIN
     Tên đăng nhập:
     Mật Khẩu:
HỎI ĐÁP CHẾ ĐỘ CH.SÁCH
Hỏi :
Xin cho em hỏi, em là sinh viên mới ra trường và làm việc tại trại nuôi tôm của 1 công ty, nhưng theo em biết kỹ thuật ao như em, Cty không có chế độ BHXH. Vậy em có thể tham gia BHXH mà không cần thông qua CTY không? Nếu được thì cách thức tham gia như thế nào ạ ?
  Trả lời
Hỏi :
Người lao động tại DNNN đã cổ phần hoá muốn đóng BHXH,BHYT theo thang bảng lương nhà nước có được không? Cần phải đáp ứng điều kiện gì?
  Trả lời
Hỏi :
Quyền lợi, khi tham gia BH thất nghiệp ?
  Trả lời
Hỏi :
Những đối tượng nào sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
  Trả lời
Hỏi :
Điều kiện hưởng lương hưu được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Chế độ trợ cấp mai táng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được quy định thế nào?
  Trả lời
Hỏi :
Việc trợ cấp thất nghiệp được quy định ra sao?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội có vai trò như thế nào đối với người lao động và xã hội?
  Trả lời
Hỏi :
Bảo hiểm xã hội là gì? bảo hiểm xã hội có từ khi nào?
  Trả lời
          QUẢNG CÁO

Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
Click to go to this website
 
           LIÊN KẾT
 
Cổng thông tin điện tử chính phủ
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Hệ thống văn bản pháp quy Bộ tài chính
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
 
Tạp chí BHXH Việt Nam
 
Tin nhanh Việt Nam
 
Báo tuổi trẻ
 
Báo thanh niên
 
Báo Lao động
 
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
 
Y Khoa
 
Sức Khỏe và Đời sống
 
Về đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu

 

 

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Sóc Trăng

  Địa chỉ: Số 245 - Nguyễn Trung Trực - Phường 2 - TP. Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng  

  Điện thoại: 079.3622191 -   FAX:  079.3822353

  Email: bhxhst@vnn.vn |   Website: http://www.bhxh.soctrang.gov.vn 

 Thiết kế bởi: Phòng Công nghệ Thông tin